Online Workshop-datoer i 2021 for Tilbudsdata-kunder

Har du brug for en brush-up på Tilbudsdata eller er du f.eks. nyansat i en funktion, hvor du har brug for at kunne lidt mere end bare tælle kampagner, så meld dig til en af vores online workshops for eksisterende Tilbudsdata kunder.


Platformen er Teams, og workshops afholdes månedligt. Stina Hofmann vil ud fra deltagersammensætningen sørge for at I får en grundig og brugbar introduktion til Tilbudsdata Analyse.


Hver workshop har kun plads til 5 deltagere, så vi sikrer at vi får en god dialog med plads til spørgsmål og relevante problemstillinger. Nye datoer tilføjes efter behov.


Hvis du vil reservere plads, så skriv til Stina Hofmann på sh@tilbudsdata.dk.


Du vil inden mødet blive kontaktet med lidt spørgsmål vedr dit kendskabsniveau og din stillingsfunktion, så vi kan skræddersy den bedst mulige oplevelse for jer.


Hvis du er ny kunde, bedes du se info om vores workshop for nye kunder.

Ledige datoer 2021

Tirsdag den 12. oktober           
kl. 10.00-11.30 - Ledige pladser

Mandag den 8. november        
kl. 10.00-11.30 - Ledige pladser

​​​​​​​​​​​​​​Tirsdag den 14. december       
kl. 10.00-11.30 - Ledige pladser

Online Workshop dates 2021 for Tilbudsdata customers

If you need to brush up on your Tilbudsdata skills or you are newly employed in a position where you need to be able to do a little more than just counting campaigns, then sign up for our online workshop for existing customers.


We will be using the Teams platform, and workshops will be held once every month. Based on the composition of the participants, Stina Hofmann will make sure that you will get a thorough and useful introduction for Tilbudsdata Analyse.


Each workshop will only have room for 5 participants in order to make sure that we can have a good dialogue with time for questions and for covering all relevant problems. New dates will be added as needed.


If you would like to reserve a seat, then please contact Stina Hofmann at​​​​​​​ sh@tilbudsdata.dk.


Before the workshop you will receive some questions regarding your level of knowledge (about Tilbudsdata) and your job function to enable us to tailor the best possible experience for you.


If you are a new customer you can find information about our workshop for new customers here.

Available dates 2021

Ledige datoer 2021

Thu, August 12                       
10:00 AM - 11:30 AM - Seats available

Mon, September 6           
10:00 AM - 11:30 AM - Seats available

Tue, October 12               
10:00 AM - 11:30 AM - Seats available

Mon, November 8           
10:00 AM - 11:30 AM - Seats available

​​​​​​​​​​​​​​Tue, December 14            
​​​​​​​10:00 AM - 11:30 AM - Seats available

tilbudsdata