Workshop for nye kunder

Vi vil give jer mest mulig værdi for jeres investering i dataindsigt.
Derfor tager vi vores samarbejde alvorligt og vil insistere på at hjælpe med at implementere Tilbudsdata i jeres virksomhed.


En af de måder vi hjælper jer i gang på, er ved afholdelse af workshops. Gennem en workshop, målrettet jeres behov, lærer I mere om hvad Tilbudsdata (også) kan bruges til og vi lærer mere om jer, så vi bedst muligt kan hjælpe jer.


Derfor tilbyder vi alle nye kunder en workshop af 1-1,5 times varighed hos jer - gratis. Hvis I hellere vil veksle den til en online workshop, kan det selvfølgelig også lade sig gøre. Det vigtigste er, at I kommer godt igang.


Kontakt Stina Hofmann på sh@tilbudsdata.dk - så kan I både høre lidt mere, om hvordan sådan en implementering normalt foregår, og I kan få nogle gode tips til, hvad Tilbudsdata kan bruges til hos jer. Der er selvfølgelig også mulighed for en online gennemgang, før I beslutter jer for hvilken slags Tilbudsdata-abonnement, I har behov for.​​​​​​​


Er I allerede kunder og har brug for en workshop? Læs mere om workshops her, og find workshop-datoer her.​​​​​​

Workshop for new customers

We would like to provide you with as much value as possible for your data insight investment. For us this means that we are quite serious about our cooperation and that we insist on helping you implement Tilbudsdata in your company.


One way we help you get started is by arranging workshops. Through a workshop targeted at your needs you will learn what you can (also) use Tilbudsdata for, and we will get to know you better so that we may better assist you.


Hence, we offer all new customers a 1-1.5 hour workshop to be held at your company - for free. If you would rather have an online workshop instead, then this is also possible of course. The most important thing is to get you started.


Contact Stina Hofmann at sh@tilbudsdata.dk - then you may also get more information about how a Tilbudsdata is usually implemented and you can get some great tips on how to use Tilbudsdata in your company. Of course, you may also get an online presentation before deciding which Tilbudsdata subscription suits your needs.


Are you already a customer and need a workshop? Read more about workshops here and see available dates here.
​​​​​

tilbudsdata